Zespół Fundacji SNAP

Stop Narkomanii Alkoholizmowi Przemocy

Fundacja SNAP - Stop Narkomanii Alkoholizmowi Przemocy

"I ty możesz zmienić swoje życie"

Każdy ma szansę poznać Prawdę.

Fundacja Snap z programem ,, I ty możesz zmienić swoje życie".

 ZASÓB KADROWY:

 

Piotr Stępniak (ur.1963 – zm.2018) – założyciel Fundacji SNAP. Pan Piotr  prowadził  zajęcia z młodzieżą  i więźniami - z własnego doświadczenia znał problematykę więzienną oraz drogę przestępczości, znał również drogę wyjścia z trudnego położenia, w jakim znajdują się więźniowie i ich rodziny. Swoim przemienionym życiem udowadniał, że można to zrobić. Była to osoba znana medialnie, o której powstały filmy i artykuły, rozpoznawana i godna zaufania.  Od początku istnienia Fundacji od 2016 roku, a wcześniej od 2005 roku w Stowarzyszeniu Pomocy Arka Noego uczestniczył w organizowaniu i w przeprowadzaniu warsztatów profilaktycznych w Szkołach i Zakładach Karnych.

 

Małgorzata Sarnowska– Prezes, konsultantant do spraw profilaktyki oraz koordynator harmonogramu spotkań (lista szkół, placówek opiekuńczych, zakładów karnych i aresztów), główny trener 1,  od 2016 roku związana z Fundacją SNAP, a wcześniej od 2007 roku w Stowarzyszeniu Pomocy Arka Noego. Organizuje i uczestniczy w warsztatach profilaktycznych w Szkołach, Domach Dziecka, Ośrodkach Wychowawczych i Zakładach Karnych.  Zajmuje się koordynacją kalendarza, monitoringiem.  
Wyznacza osoby do zadań merytorycznych w projekcie lub ustalanie kryteriów wyboru tych osób i nadzorowanie ich wyboru. Działalność profilaktyczna oraz psycho – pedagogiczna, tj.   rozmowy, koncerty, warsztaty, osobiste świadectwa, pogadanki wychowawcze, koncerty, spektakle oraz wszelkie inne działania wynikające   z autorskiego programu SNAP-„ I ty możesz zmienić swoje życie.”.
Osoba z doświadczeniem znająca problematykę osób uzależnionych i ich rodzin, prowadząca zajęcia teatralne, biblijne i muzyczne z dziećmi, młodzieżą i osobami  dorosłymi. Kompozytorka, w trakcie zajęć prowadzi koncerty z własnymi utworami. Ukończyła roczny kurs PiTOU Poradnictwo i Terapia Osób Uzależnionych Warszawa w latach 2016 – 2017 oraz 3 dniowy Kurs na wychowawcę wypoczynku w Chrześcijańskim Stowarzyszeniu Miłość Edukacja Dojrzałość (ChS MED. 2017) oraz Dwuletnie Studium Biblijne w CHDN – Chrystus dla Narodów, gdzie w programie były zajęcia teatralne –dramy, pantominy, zajęcia wokalne, taneczne.

Renata Biernacka - Wiceprezes, konsultant do spraw profilaktyki. Trener 2, od 2016 roku związana z Fundacją SNAP, a wcześniej od 2013 roku w Stowarzyszeniu Pomocy Arka Noego uczestniczy w przeprowadzaniu warsztatów profilaktycznych w Szkołach i Zakładach Karnych. Wykładowca, osoba mająca dobry, ciepły i życzliwy kontakt z młodzieżą i jej rodzinami. Ukończyła roczny kurs PiTOU Poradnictwo i Terapia Osób Uzależnionych Warszawa w latach 2016 – 2017.

 

 

 

Biuro Fundacji SNAP:
ul. Stogryna 2, 59-600 Lwówek Śląski 
kontakt: +48 504-672-900

© 2018 | SITE DESIGN BY NESTOR GUZIŃSKI & KAMILA RAUF - GUZIŃSKA